ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

จตุพร: แต่งชุดไทยเดินแฟชันเสียดสีพระราชินี

ผู้ต้องหา

จตุพร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา