ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กระทรวงดีอี บล็อคคลิป "วัคซีนพระราชทาน"

ผู้ต้องหา

คลิปวีดิโอขอองคณะก้าวหน้าเรื่อง "วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย?"

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ศาลไม่รับฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ศาลยกคำร้อง)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี