1516 1459 1141 1955 1105 1455 1373 1058 1645 1918 1959 1045 1865 1296 1049 1279 1207 1728 1762 1315 1767 1747 1833 1023 1287 1273 1027 1903 1977 1940 1684 1591 1957 1240 1001 1586 1325 1907 1137 1635 1873 1671 1225 1792 1773 1228 1951 1349 1138 1627 1144 1909 1545 1627 1746 1107 1170 1518 1352 1598 1040 1582 1646 1899 1520 1925 1738 1134 1648 1965 1023 1011 1851 1590 1838 1327 1014 1870 1840 1444 1293 1023 1200 1313 1919 1240 1350 1136 1781 1403 1915 1497 1640 1588 1134 1839 1399 1457 1020 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

ปฏิทินเป็ดราษฎร

ผู้ต้องหา

"ต้นไม้"

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา