ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

อานนท์: การชุมนุมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย

ผู้ต้องหา

อานนท์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีอื่น)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี