1165 1238 1209 1374 1576 1556 1260 1423 1692 1083 1842 1605 1503 1354 1367 1764 1044 1380 1707 1594 1877 1852 1488 1164 1413 1388 1149 1325 1377 1748 1679 1277 1514 1978 1410 1503 1721 1424 1629 1387 1837 1297 1769 1639 1301 1891 1899 1704 1825 1633 1253 1522 1489 1182 1535 1160 1344 1358 1079 1258 1385 1361 1316 1696 1747 1376 1463 1974 1844 1071 1725 1751 1689 1182 1106 1148 1590 1775 1574 1047 1799 1321 1321 1215 1451 1545 1517 1245 1404 1974 1869 1000 1631 1365 1245 1527 1836 1306 1143 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สมบัติ: โพสต์ข้อความพระราชดำรัส

ผู้ต้องหา

สมบัติ ทองย้อย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา