ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การชุมนุมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ #18พฤศจิกาไปราษฎรประสงค์

ผู้ต้องหา

สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี