1679 1729 1615 1196 1858 1933 1041 1425 1585 1002 1380 1661 1534 1729 1331 1681 1701 1918 1045 1343 1757 1014 1502 1996 1134 1013 1544 1612 1437 1201 1640 1778 1291 1655 1808 1239 1275 1363 1693 1865 1356 1343 1552 1979 1295 1758 1062 1275 1229 1691 1929 1602 1183 1981 1323 1704 1723 1580 1001 1264 1739 1231 1556 1154 1436 1823 1776 1569 1389 1836 1395 1391 1587 1393 1529 1885 1680 1067 1623 1021 1067 1424 1268 1802 1543 1368 1177 1056 1730 1351 1107 1526 1353 1022 1816 1035 1888 1727 1453 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

ปนัสยา: เขียนจดหมายถึงพระมหากษัตริย์

ผู้ต้องหา

ปนัสยา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

พนักงานสอบสวนไม่ฝากขังผู้ต้องหากับศาล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี