ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ณัฐชนน: ชุมนุม ‘ปล่อยเพื่อนเรา’ ละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

ณัฐชนน ไพโรจน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา