ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

ชลธิชา: การชุมนุมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย

ผู้ต้องหา

ชลธิชา แจ้งเร็ว

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี