ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

เบนจา : โปรยใบปลิว "ปล่อยเพื่อนเรา" ที่บันไดศาล

ผู้ต้องหา

เบนจา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม