ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิริชัย : พ่นสเปรย์ #ยกเลิก112 บนรูปพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้ต้องหา

สิริชัย นาถึง

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี