1906 1414 1718 1489 1162 1861 1428 1066 1514 1264 1875 1264 1411 1781 1675 1653 1590 1872 1760 1313 1722 1221 1732 1668 1647 1650 1450 1482 1319 1071 1565 1573 1792 1463 1807 1473 1950 1680 1984 1928 1279 1151 1491 1591 1897 1804 1386 1617 1823 1729 1856 1158 1897 1487 1185 1511 1992 1193 1296 1292 1446 1655 1473 1008 1351 1925 1940 1012 1921 1717 1914 1569 1890 1388 1546 1380 1777 1824 1306 1546 1570 1864 1554 1346 1375 1580 1291 1194 1912 1367 1263 1450 1781 1290 1106 1744 1306 1185 1484 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิริชัย : พ่นสเปรย์ #ยกเลิก112 บนรูปพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้ต้องหา

สิริชัย นาถึง

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา