ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กลุ่มทะลุฟ้า : ขีดเขียนในห้องเวรชี้ ละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

วชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ละเมิดอำนาจศาล)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา