1980 1656 1476 1615 1354 1212 1834 1848 1953 1659 1723 1895 1850 1333 1287 1022 1587 1157 1249 1782 1130 1846 1484 1682 1203 1065 1527 1454 1411 1935 1445 1967 1635 1095 1897 1487 1872 1991 1025 1792 1012 1155 1817 1916 1398 1928 1806 1876 1017 1325 1849 1940 1144 1074 1601 1398 1723 1152 1163 1769 1917 1403 1590 1163 1250 1520 1299 1818 1390 1613 1759 1605 1565 1021 1824 1288 1486 1463 1971 1682 1114 1319 1662 1858 1029 1043 1482 1269 1404 1775 1080 1969 1755 1641 1057 1946 1525 1586 1401 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พอร์ท ไฟเย็น : โพสต์เฟซบุ๊กต่อต้านสิ่งงมงาย

ผู้ต้องหา

ปริญญา ชีวินกุลปฐม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา