ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กลุ่มทะลุวังส่งโพลขบวนเสด็จที่หน้าวังสระปทุม

ผู้ต้องหา

ทานตะวัน ตัวตุลานนท์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา