1879 1204 1180 1333 1507 1480 1501 1922 1472 1485 1364 1490 1919 1811 1300 1272 1381 1785 1364 1631 1498 1779 1154 1691 1368 1855 1875 1857 1976 1785 1353 1455 1533 1295 1357 1768 1036 1853 1246 1817 1720 1345 1014 1388 1871 1265 1229 1958 1959 1660 1177 1170 1973 1404 1567 1833 1891 1882 1380 1896 1442 1474 1881 1434 1683 1155 1521 1074 1348 1713 1699 1202 1723 1495 1354 1354 1551 1468 1258 1270 1997 1802 1751 1011 1354 1013 1269 1642 1300 1095 1527 1450 1277 1508 1822 1477 1204 1336 1153 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ภัคภิญญา : แชร์เฟซบุ๊ก 6 ข้อความ เดินทางไกลไปสุไหงโก-ลก

ผู้ต้องหา

ภัคภิญญา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา