1578 1820 1305 1234 1183 1653 1398 1738 1108 1882 1540 1208 1134 1698 1807 1308 1185 1866 1382 1501 1976 1662 1628 1788 1656 1550 1223 1270 1338 1724 1001 1530 1160 1678 1497 1107 1332 1845 1168 1696 1302 1020 1004 1882 1259 1488 1638 1449 1414 1341 1306 1382 1218 1597 1860 1211 1539 1687 1524 1887 1174 1044 1392 1611 1621 1717 1400 1564 1325 1004 1455 1347 1448 1538 1603 1756 1798 1590 1294 1997 1152 1842 1811 1170 1567 1322 1391 1016 1703 1811 1978 1084 1366 1967 1876 1575 1675 1581 1823 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ธนกร : ปราศรัยเรื่องระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใน #ม็อบ6ธันวา

ผู้ต้องหา

ธนกร หรือ เพชร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา