1882 1093 1023 1010 1696 1797 1060 1288 1045 1784 1883 1616 1930 1363 1789 1031 1292 1313 1473 1938 1351 1909 1679 1357 1192 1226 1003 1596 1883 1852 1006 1343 1008 1614 1980 1651 1285 1743 1756 1688 1241 1022 1756 1176 1576 1311 1912 1881 1310 1403 1046 1620 1613 1295 1462 1317 1897 1948 1957 1291 1152 1114 1255 1985 1490 1855 1441 1869 1838 1423 1146 1002 1079 1695 1073 1569 1588 1289 1679 1409 1661 1707 1738 1155 1738 1875 1319 1927 1828 1435 1608 1126 1687 1039 1691 1535 1712 1454 1817 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

อติรุจ : ตะโกนวิจารณ์ใส่ขบวนเสด็จที่ศูนย์สิริกิติ์

ผู้ต้องหา

อติรุจ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี