1421 1483 1491 1708 1524 1412 1078 1456 1569 1852 1647 1730 1619 1044 1918 1516 1881 1060 1228 1316 1273 1231 1887 1293 1260 1974 1458 1002 1116 1018 1252 1373 1534 1504 1202 1514 1548 1827 1433 1890 1264 1600 1567 1800 1650 1718 1354 1034 1526 1650 1359 1203 1910 1341 1149 1035 1093 1137 1238 1344 1756 1790 1153 1998 1363 1407 1811 1629 1641 1062 1199 1204 1733 1955 1279 1859 1361 1144 1472 1193 1789 1557 1211 1319 1154 1643 1479 1648 1189 1182 1901 1503 1689 1777 1789 1996 1571 1176 1737 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ชินวัตร : ปราศรัยหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้

ผู้ต้องหา

ชินวัตร จันทร์กระจ่าง

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี