1879 1004 1136 1369 1415 1522 1389 1833 1232 1510 1709 1603 1035 1467 1662 1514 1783 1524 1589 1909 1984 1917 1431 1004 1341 1892 1003 1432 1796 1009 1527 1998 1040 1229 1415 1634 1569 1771 1300 1664 1290 1691 1048 1333 1022 1302 1866 1860 1821 1536 1228 1634 1722 1798 1179 1663 1016 1764 1476 1910 1440 1047 1511 1212 1997 1568 1920 1021 1606 1662 1280 1255 1679 1361 1116 1654 1483 1863 1609 1326 1824 1831 1096 1383 1672 1488 1370 1248 1762 1204 1882 1435 1559 1358 1372 1774 1579 1939 1457 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ทีปกร: แชร์คลิปยูทูปและโพสต์ข้อความวิจารณ์กษัตริย์บนเฟซบุ๊ค

ผู้ต้องหา

ทีปกร จิตรอาจ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี