1549 1154 1869 1193 1638 1493 1220 1798 1165 1646 1194 1996 1674 1189 1227 1957 1499 1683 1771 1859 1650 1697 1581 1519 1424 1239 1192 1869 1207 1489 1091 1210 1556 1958 1771 1736 1166 1290 1927 1493 1975 1970 1966 1033 1896 1608 1968 1578 1713 1850 1350 1903 1017 1264 1003 1295 1489 1145 1102 1628 1701 1986 1055 1191 1098 1251 1626 1966 1347 1588 1987 1329 1146 1931 1653 1247 1795 1021 1796 1618 1253 1343 1022 1523 1538 1722 1994 2000 1526 1388 1488 1532 1869 1132 1766 1558 1619 1899 1209 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

อุกฤษฏ์ : โพสต์ข้อความเรื่องอาการพระประชวรของ ร.10

ผู้ต้องหา

อุกฤษฏ์ สันติประสิทธิ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา