1083 1806 1308 1137 1044 1369 1311 1279 1931 1062 1846 1475 1649 1252 1816 1523 1799 1897 1099 1884 1302 1039 1894 1934 1891 1954 1859 1898 1291 1562 1822 1006 1414 1728 1937 1657 1864 1854 1014 1582 1784 1640 1966 1148 1687 1364 1796 1129 1273 1724 1469 1449 1076 1090 1090 1996 1208 1515 1173 1430 1375 1368 1164 1381 1354 1647 1485 1155 1400 1653 1918 1364 1284 1299 1543 1317 1523 1089 1183 1124 1576 1361 1869 1623 1763 1758 1924 1807 1000 1665 1835 1462 1668 1045 1023 1390 1943 1660 1268 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

'ชัยชนะ': โพสต์ข้อความวิจารณ์พระมหากษัตริย์

ผู้ต้องหา

'ชัยชนะ'

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา