ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

'ชัยชนะ': โพสต์ข้อความวิจารณ์พระมหากษัตริย์

ผู้ต้องหา

'ชัยชนะ'

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา