1361 1316 1033 1916 1508 1434 1391 1657 1008 1138 1336 1353 1975 1340 1558 1683 1271 1055 1397 1458 1252 1323 1196 1432 1700 1664 1601 1170 1253 1335 1879 1730 1015 1454 1757 1318 1804 1653 1622 1206 1655 1358 1887 1831 1040 1952 1183 1069 1467 1612 1436 1233 1572 1240 1971 1516 1316 1882 1404 1343 1879 1364 1976 1262 1957 1667 1805 1632 1787 1571 1318 1383 1962 1838 1978 1809 1474 1920 1606 1893 1055 1954 1459 1237 1458 1003 1894 1411 1652 1219 1430 1486 1201 1354 1588 1369 1805 1504 1909 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิทธิโชค : เทน้ำมันใส่ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์

ผู้ต้องหา

สิทธิโชค

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน, อื่นๆ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 358)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา