สถิติล่าสุด


สถิตินับถึง 23 กันยายน 2562

มีคนถูกเรียกไปรายงานตัว/เยี่ยมบ้าน อย่างน้อย 1,349 คน

มีคนถูกจับกุมในยุค คสช. อย่างน้อย 625 คน,

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา112 อย่างน้อย 98 คน, 

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา 116 อย่างน้อย 119 คน,

มีคนถูกตั้งข้อหา "ชุมนุมเกินห้าคน" อย่างน้อย 421 คน

พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร อย่างน้อย 1,886 คน

 

รายละเอียด