ร่วมสนับสนุน!

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ รวบรวมการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ฐานข้อมูลนี้ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบ ยังต้องการแรงสนับสนุนในหลายๆ ด้าน ดังนี้

 

อาสาสมัคร เฝ้าติดตามและแจ้งข้อมูล

สำหรับบุคคลทั่วไป ช่วยกันแจ้งข้อมูลการละเมิดเสรีภาพ หากพบคดีการละเมิดเสรีภาพโดยใช้กฎหมายไทยและ/หรืออำนาจรัฐไทย และการละเมิดเสรีภาพนั้นๆ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาสาสมัครสามารถร่วมเฝ้าติดตามสถานการณ์เสรีภาพ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคดี (โหลดที่นี่)

 

อาสาสมัครแปลภาษา

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สองภาษา โดยมุ่งแบ่งปันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับระดับสากล เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในภาพใหญ่ อาสาสมัครท่านใดสนใจร่วมแปล สามารถเลือกลิงก์ที่อยากแปลแล้วติดต่อมายังทีมงานตามรายละเอียดข้างล่าง

 

อาสาสมัครภาคสนาม

สำหรับนักศึกษากฎหมายทั่วประเทศหรือผู้ที่สนใจ เนื่องจากยังมีคดีอีกจำนวนมากที่เข้าข่ายเป็นคดีเสรีภาพ กระจายอยู่ตามศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ซึ่งทีมงานศูนย์ข้อมูลฯ เข้าไม่ถึงศาลในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด นักศึกษากฎหมายที่สนใจร่วมค้นคว้าข้อมูลคดี สามารถมีส่วนร่วมได้โดยแจ้งชื่อจังหวัดที่สะดวกเข้าถึง

 

อาสาสมัครสังเกตการณ์คดี

คดีความเกี่ยวกับเสรีภาพเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ และมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การสังเกตการณ์การพิจารณาคดีในศาลโดยละเอียดและบันทึกอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการจำกัดสิทธิเสรีภาพได้อย่างดีขึ้น อาสาสมัครสังเกตการณ์คดีต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลบ้างเล็กน้อย และต้องรู้เทคนิคการจดบันทึกที่ถูกต้อง จึงต้องผ่านการพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อน

 

อาสาสมัครที่สนใจร่วมงานกับฐานข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ กรุณาส่งอีเมลมายัง [email protected] แจ้งเนื้องานที่ต้องการร่วมงานกัน ทีมงาน iLaw จะติดต่อกลับเพื่อประสานรายละเอียดของงานและป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน

AttachmentSize
แบบฟอร์ม40 KB