สิทธิแรงงาน

    14 กุมภาพันธ์ 2562   นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ทำเนียบรัฐบาล  เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก  ดุสิต กรุงเทพฯ...