ลาว

ปี 2562 ฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) องค์กรที่เก็บข้อมูลและจัดอันดับเสรีภาพในหลายประเทศทั่วโลกรายงานว่าประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงอย่างไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม อยู่ในกลุ่มประเทศที่ไร้เสรีภาพ...
On May 9th, 2019, a youtube video made by political refugee 'Pieangdin Rakthai', exposed the continuing crisis of missing Thai activists. Cheep Chivasuth known as Loong [Uncle] Sanam Luang, Siam...
    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  'เพียงดิน รักไทย' หนึ่งในผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้ออกมาเปิดผ่านช่องทางยูทูปว่า ชีพ ชีวะสุทธิ์ หรือ “ลุงสนามหลวง” , สยาม ธีรวุฒิ หรือ “สหายข้าวเหนียวมะม่วง...