ชูชีพ

    The first picture that comes to mind with the words “Thai Federation,” about which there has been some news reporting, is a black T-shirt with a little white, red, and white strip up...
ภาพจำแรกของคำว่า 'สหพันธรัฐไท' ที่ถูกรายงานข่าวออกมา คือ เสื้อยืดสีดำที่มีแถบขนาดเล็กสี ขาว-แดง-ขาว ที่หน้าอกด้านซ้ายของวรรณภา...