24มิถุนา

  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นับตั้งแต่ช่วงย่ำรุ่งถึงเกือบพลบค่ำ มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 หรือวันอภิวัฒน์สยามที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตย...