REDEM

  ปี 2564 ตำรวจใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม 60 ครั้ง  ในจำนวนนี้มี 42 ครั้งที่ถูกสลายการชุมนุมเพราะเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม เช่น สนามหลวง, ทำเนียบรัฐบาล และกรมทหารราบที่ 1...
  เท่าที่สามารถเก็บข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการชุมนุมเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง แบ่งเป็นเดือนมกราคม 47 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 73 ครั้ง เดือนมีนาคม 40 ครั้ง...
  28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ชุมนุม #REDEM นัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยภูมิ ก่อนจะเคลื่อนขบวนออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเวลา 17.00 มุ่งหน้าไปยังกองพลทหารราบที่ 1...