การสลายการชุมนุม

  การใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บริเวณถนนดินสอ เป็นการใช้อำนาจนอกกฎหมายที่ชัดเจน และเป็นอีกครั้งที่ตอกย้ำว่า รัฐไทยไม่เคยเคารพ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ...
  18 พฤศจิกายน 2565 ผู้ชุมนุมกลุ่ม #ราษฎรหยุดAPEC2022 นัดหมายชุมนุมที่ลานคนเมือง และจะเดินขบวนเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตรไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมเอเปค...
"อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่นะครับว่า เราเองก็ต่างทำหน้าที่เหมือนกัน คุณอยากมีอิสระของคุณ เราไม่เคยเข้าไปเกะกะ ก้าวก่ายเรื่องของคุณ คุณเองก็ควรเคารพสิทธิของเราบ้าง" คือ เสียงสะท้อนของ "เอิ๊ก-กิตติธัช...
การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณดินแดง เกือบจะกลายเป็น "เรื่องปกติ" (ที่ผิดปกติ) ในสังคมไทย กล่าวคือ สถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่ที่เรียกขานกันว่า "ย่านดินแดง"...
  นับตั้งแต่ประเทศไทยและโลกเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด19 การทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์ การรวมกลุ่มพูดคุย...
เสียงประทัด พลุ และควันแก๊สน้ำตาสีขาวที่ลอยโขมงหน้าตู้คอนเทนเนอร์บริเวณแยกดินแดงติดต่อกันนานกว่าหนึ่งเดือน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการขับไล่รัฐบาลในรูปแบบที่ต่างออกไปจากภาพจำของการชุมนุมในปี 2563...
หลังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 มีการออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จำกัดจำนวนคนเมื่อทำกิจกรรมรวมตัวอยู่บ้าง ข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปเพื่อป้องกันโรคเท่านั้น...
  Credit : Sirachai Shin Arunrugstichai   พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร...
  เท่าที่สามารถเก็บข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการชุมนุมเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง แบ่งเป็นเดือนมกราคม 47 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 73 ครั้ง เดือนมีนาคม 40 ครั้ง...