รีเด็ม

  20 มีนาคม 2564 การชุมนุม #จำกัดอำนาจสถาบันกษัตริย์ ของรีเด็มกลายเป็นการสลายการชุมนุมครั้งที่ 10 ของปี เฉลี่ยในทุกๆ 8 วันมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้น 1 ครั้ง...
  เปิดข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะในการชุมนุมตลอดปี 2564 พบผู้บาดเจ็บ 528 คน เป็นตำรวจ 146 นาย ผู้ชุมนุมเสียชีวิต 1 คน ตาบอด 2 คน เป็นนักข่าวบาดเจ็บ 29 คน ส่วนใหญ่จากเหตุปะทะดินแดง...