สัตยาภรณ์พิสุทธิ์

  Nat is a tall, slender, and energetic man. I have known him for nearly two years, but I cannot remember when and where we met for the first time. Perhaps the court, or if not, then the prison...
  ผมรู้จัก ณัฐ ชายร่างสูงเพรียว ท่าทางกระฉับกระเฉง มาเกือบๆ 2 ปีแล้ว จำไม่ได้ว่าครั้งแรกเราพบกันที่ไหนและเมื่อไหร่ ถ้าไม่ใช่ที่ศาลก็คงเป็นที่เรือนจำ ซึ่งเป็นที่ๆ คนอื่นคงไม่อยากเฉียดใกล้  ...