1243 1048 1839 1222 1822 1453 1979 1860 1867 1503 1830 1398 1364 1078 1497 1485 1014 1771 1770 1832 1929 1487 1367 1922 1043 1738 1036 1028 1390 1356 1274 1628 1374 1141 1392 1736 1257 1227 1568 1859 1573 1485 1732 1010 1621 1009 1206 1184 1035 1724 1298 1748 1681 1178 1123 1861 1633 1306 1859 1487 1683 1375 1132 1469 1886 1595 1652 1738 1318 1583 1954 1138 1789 1952 1762 1127 1935 1333 1062 1234 1995 1130 1172 1980 1785 1932 1004 1324 1516 1441 1714 1722 1071 1715 1857 1082 1780 1496 1081 ความมั่นคงไซเบอร์ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ความมั่นคงไซเบอร์

    PARASITE THAT SMILES: PEGASUS SPYWARE TARGETING DISSIDENTS IN THAILAND   KEY FINDINGS •          The Pegasus spyware, dubbed the...
  ปรสิตติดโทรศัพท์ : ข้อค้นพบเมื่อสปายแวร์เพกาซัสถูกใช้ต่อผู้เห็นต่างจากรัฐบาล     ข้อค้นพบหลัก   สปายแวร์เพกาซัสนับได้ว่าเป็นอาวุธสอดแนมทางไซเบอร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก...