1596 1880 1075 1080 1495 1761 1733 1853 1730 1941 1110 1470 1095 1267 1459 1503 1206 1919 1344 1321 1812 1205 1409 1683 1179 1799 1236 1962 1033 1772 1371 1548 1657 1860 1466 1841 1262 1822 1104 1811 1128 1573 1880 1697 1763 1406 1743 1711 1422 1401 1751 1165 1288 1685 1492 1675 1105 1986 1783 1898 1150 1679 1259 1292 1960 1568 1936 1723 1721 1615 1903 1833 1539 1993 1500 1867 1194 1543 1935 1134 1529 1605 1436 1689 1735 1370 1594 1646 1021 1454 1528 1171 1867 1176 1550 1696 1013 1544 1628 นัดสืบพยาน | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

นัดสืบพยาน

    วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในคดีการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คดีนี้มีจำเลย 13 คน ทั้งหมดถูกกล่าวหาว่า...
  หลังจำนวนคดีมาตรา 112 พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2563 ตามกระแสการชุมนุมทางการเมืองและข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 ก็เกิดคดีอย่างน้อย 236 คดี...