รายงานประจำเดือน

ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 มิถุนายน 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนมิถุนายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 772 33 คนถูกจับกุมคุมขัง 475 21 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 14...
     ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร ถึง 31 มีนาคม 2558  ยอดเฉพาะเดือนมีนาคม 2558 คนถูกเรียรายงานตัว 712 28 คนถูกจับกุม  419 21 คนถูกจับกุมจากการชุมนุมโดยสงบ...
คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112   4 พฤศจิกายน ศาลอาญา พิพากษาคดีของอัครเดช โดยระบุว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112...
เดือนตุลาคม 2557 มีความเคลื่อนไหวคดีความ การใช้กฎหมายและอำนาจรัฐปิดกั้นการใช้เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน เท่าที่บันทึกไว้ ดังนี้   คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  ...
Period 22 May 2014 - 30 June 2015 June 2015 Number of individuals summoned 772 33 Number of individuals arrested 475 21 Arrests at peaceful demonstrations 209 14 Before the...