FCCT

  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ คสช. และฝ่ายความมั่นคง ต้องจับตาสถานการณ์เป็นพิเศษ เพราะมีวันครบรอบเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้นอย่างน้อยสามเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2535...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 มิถุนายน 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนมิถุนายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 772 33 คนถูกจับกุมคุมขัง 475 21 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 14...
Period 22 May 2014 - 30 June 2015 June 2015 Number of individuals summoned 772 33 Number of individuals arrested 475 21 Arrests at peaceful demonstrations 209 14 Before the...
  ก่อนยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ตั้งแต่ประเด็นเบาๆ อย่างประเด็นวัฒนธรรม ไปจนถึงประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นที่มีความอ่อนไหว เช่นประเด็นมาตรา 112 สามารถจัดได้อย่างเสรี...