รายงานประจำเดือน

ความเคลื่อนไหวสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกที่สำคัญประจำเดือนนี้ได้แก่การแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อร.ท.หญิงสุณิสาหรือ "หมวดเจี๊ยบ"...
เดือนกันยายนมีความเคลื่อนไหวคดีเสรีภาพเกิดขึ้นหลายคดี ในจำนวนนั้นมีคำพิพากษาที่น่าสนใจออกมาหนึ่งคดีได้แก่คดีปิยรัฐ...
    เดือนกรกฎาคมมีคำพิพากษาคดีเสรีภาพที่สำคัญออกมาหนึ่งคดี ได้แก่คดีจิตราฝ่าฝืนคำสั่งรายงงานตัวของคสช. นอกจากคดีของจิตราก็มีความเคลื่อนไหวคดีอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายคดี เช่น...
เมื่อหน้าปฏิทินล่วงเข้าเดือนมิถุนายน กิจกรรมทางการเมืองที่ถูกพูดถึงเสมอๆ คือการรำลึกถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 แต่ในปีนี้สถานการณ์กลับแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ช่วงก่อนวันที่ 24 มิถุนายน...
  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ คสช. และฝ่ายความมั่นคง ต้องจับตาสถานการณ์เป็นพิเศษ เพราะมีวันครบรอบเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้นอย่างน้อยสามเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2535...
  เดือนเมษายน 2560  มีความเคลื่อนไหวเรื่องเสรีภาพจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว คดีมาตรา 112 ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นคุณแก่ผู้ต้องหานัก แต่ที่เป็นข่าวดีคงจะเป็นคดีพ.ร.บ....
  Period 22 May 2014 - 31 January 2017 January 2017 Number of individuals summoned 925 3 Arrests at peaceful demonstrations 590 - Individuals prosecuted before military...
สถานการณ์เสรีภาพเดือนมีนาคมยังคงร้อนไม่แพ้อุณหภูมิของฤดูร้อน  มีการออกหมายเรียกนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งที่แสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการคุมขังจตุภัทร์หรือ 'ไผ่ ดาวดิน'...
  รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   กุมภาพันธ์ 2560: ศาลฎีกาลดโทษสมยศ - ยกฟ้องสนธิคดี 112 – ระดมอำนาจพิเศษสลายการชุมนุมค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เดือนแห่งความรักประจำปี 2560...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31มกราคม2560 ยอดรวมเฉพาะเดือนมกราคม 2560 คนถูกเรียกรายงานตัว 925 3 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 590 - คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร 299...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ธันวาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนธันวาคม2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 - คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 589 1 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 588 -...
เดิมทีเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนที่มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 กันยายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนกันยายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 988 - คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 588 10 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร 293...
ในเดือนสิงหาคม 2559 ปรากฏอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์การเมืองและประชาธิปไตย เมื่อร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารครั้งที่ 13...
    One month before the referendum, freedom of expression for people publicly stating that they would vote ‘no’ for a referendum was widely restricted and the restriction was in various...
The right to Freedom of Expression is one of the fundamental rights of all human beings that must be protected. Without Freedom of Expression, human beings cannot express themselves and it may cause...
  Period 22 May 2014 – 30 June 2016 June 2016 Number of individuals summoned 943 18 Arrests at peaceful demonstrations 245 21 Individuals prosecuted before military court...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 มิถุนายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมิถุนายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 943 18 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 245 21...
  Period 22 May 2014 – 31 May 2016 May 2016 Number of individuals summoned 926 13 Arrests at peaceful demonstrations 225 2 Individuals prosecuted before military...
Period 22 May 2014 – 31 April 2016 April 2016 Number of individuals summoned 915 4 Arrests at peaceful demonstrations 224 10 Individuals prosecuted before military court...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31 พฤษภาคม 2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤษภาคม2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 926 13 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 225 2...
Period 22 May 2014 – 31 March 2016 March 2016 Number of individuals summoned 912 10 Arrests at peaceful demonstrations 214 - Individuals prosecuted before military court...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 เมษายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนเมษายน 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 915 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 224 10 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31 มีนาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมีนาคม 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 912 10 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 - คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
Period 22 May 2014 – 29 February 2016 February 2016 Number of individuals summoned 902 18 Arrests at peaceful demonstrations 214 - Individuals prosecuted before military court...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 29-กุมภาพันธ์2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 902 18 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 -...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31-มกราคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมกราคม 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 884 55 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 2...
  Period 22 May 2014 – 31 January 2016 January 2016 Number of individuals summoned 884 55 Arrests at peaceful demonstrations 214 2 Individuals prosecuted before military court...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31-ธันวาคม2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนธันวาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 829 43 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 2 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
Period 22 May 2014 – 31 December 2015 December 2015 Number of individuals summoned 829 43 Arrests at peaceful demonstrations 214 2 Individuals prosecuted before military...
Period 22 May 2014 – 30 November 2015 November 2015 Number of individuals summoned 798 8 Number of individuals arrested 501 16 Arrests at peaceful demonstrations 212 -...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 798 8 คนถูกจับกุมคุมขัง 501 16...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ตุลาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนตุลาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 790 5 คนถูกจับกุมคุมขัง 485 2 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 212 3...
  Period 22 May 2014 – 31 October 2015 October 2015 Number of individuals summoned 790 5 Number of individuals arrested 485 2 Arrests at peaceful demonstrations 212 3...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 กันยายน 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนกันยายน2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 785 3 คนถูกจับกุมคุมขัง 481 2 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 212 3...
Period 22 May 2014 -30 September 2015 September 2015 Number of individuals summoned 785 3 Number of individuals arrested 481 2 Arrests at peaceful demonstrations 212 3 Number of...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 สิงหาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนสิงหาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 782 5 คนถูกจับกุมคุมขัง 479 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 -...
Period 22 May 2014 – 30 August 2015 August 2015 Number of individuals summoned 782 5 Number of individuals arrested 479 4 Arrests at peaceful demonstrations 209 - Individuals...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 กรกฎาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 779 12 คนถูกจับกุมคุมขัง 476 1 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 -...
  Period 22 May 2014 - 31 July 2015 July 2015 Number of individuals summoned or visited by military 779 12 Number of individuals arrested 476 1 Arrests at peaceful...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 มิถุนายน 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนมิถุนายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 772 33 คนถูกจับกุมคุมขัง 475 21 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 14...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร – 30เมษายน 2558 ยอดเฉพาะเดือนเมษายน2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 751   57 คนถูกจับกุม 424  27 ...
     ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร ถึง 31 มีนาคม 2558  ยอดเฉพาะเดือนมีนาคม 2558 คนถูกเรียรายงานตัว 712 28 คนถูกจับกุม  419 21 คนถูกจับกุมจากการชุมนุมโดยสงบ...
ช่วงเวลา Period 1 –28 ก.พ. 2558 1 – 28 Feb 2015 22 พ.ค. 2557 – 28 ก.พ.2558 22 May 2014 - 28 Feb 2015 คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมดNumber of individuals summoned   ...
ช่วงเวลา Period 1 - 31 ม.ค. 2558 1 - 31 Jan 2015   22 พ.ค. 2557 - 31 ม.ค. 2558 22 May 2014 - 31 Jan 2015    คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมด    Number of...
คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112   4 พฤศจิกายน ศาลอาญา พิพากษาคดีของอัครเดช โดยระบุว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112...
เดือนตุลาคม 2557 มีความเคลื่อนไหวคดีความ การใช้กฎหมายและอำนาจรัฐปิดกั้นการใช้เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน เท่าที่บันทึกไว้ ดังนี้   คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  ...
Period 22 May 2014 - 30 June 2015 June 2015 Number of individuals summoned 772 33 Number of individuals arrested 475 21 Arrests at peaceful demonstrations 209 14 Before the...
  Please note that most of the reference link apart from iLaw's database were all in Thai  Period 22 May 2014 - 31 April 2015 Only in April 2015 Number of individuals summoned...
ช่วงเวลา Period 1 –28 ก.พ. 2558 1 – 28 Feb 2015 22 พ.ค. 2557 – 28 ก.พ.2558 22 May 2014 -  28 Feb 2015 คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมดNumber of individuals summoned ...
ช่วงเวลา Period 1 - 31 ม.ค. 2558 1 - 31 Jan 2015 22 พ.ค. 2557 - 31 ม.ค. 2558 22 May 2014 - 31 Jan 2015    คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมด    Number of...