มีนาคม

     ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร ถึง 31 มีนาคม 2558  ยอดเฉพาะเดือนมีนาคม 2558 คนถูกเรียรายงานตัว 712 28 คนถูกจับกุม  419 21 คนถูกจับกุมจากการชุมนุมโดยสงบ...