ธเนตร

  22 พฤษภาคม 2563 ครบรอบหกปีการรัฐประหารยึดอำนาจของ คสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แม้ว่า ปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะหมดอำนาจไปแล้วในทางกฎหมาย แต่แกนนำของ คสช. อย่าง...
  “I was blindfolded and was forced to change cars four times, changed cars 4 times, so I did not know where I was being taken to.” Tanet revealed his story with us about the place and the...
  Period 22 May 2014 - 31 January 2017 January 2017 Number of individuals summoned 925 3 Arrests at peaceful demonstrations 590 - Individuals prosecuted before military...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31มกราคม2560 ยอดรวมเฉพาะเดือนมกราคม 2560 คนถูกเรียกรายงานตัว 925 3 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 590 - คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร 299...
  "ถูกปิดตา และเปลี่ยนรถ 4 ครั้ง เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นถูกพาตัวไปที่ไหน " ธเนตรเปิดเผยกับเราเมื่อแรกบทสนทนาถามถึงสถานที่ และสภาพความเป็นอยู่ขณะถูกควบคุมตัว ตลอด 5 วัน ..   21 ธันวาคม 2558...
18 ธันวาคม 2558 กองปราบจัดแถลงข่าวการจับกุมตัว "ธเนตร" ตั้งข้อหายุงยงปลุกปั่นมาตรา 116 ก่อนศาลทหารให้ประกันหลักทรัพย์ 100,000 บาท บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ระบุธเนตรใช้เฟซบุ๊กมีเนื้อหาโจมตีรัฐบาลและกองทัพ...