ภูเก็ตหวาน

  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 กรกฎาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 779 12 คนถูกจับกุมคุมขัง 476 1 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 -...
  Period 22 May 2014 - 31 July 2015 July 2015 Number of individuals summoned or visited by military 779 12 Number of individuals arrested 476 1 Arrests at peaceful...
เมื่อเริ่มตั้งเว็บไซต์ข่าว “ภูเก็ตหวาน”  “ผมก่อตั้งเว็บไซต์ภูเก็ตหวานเพื่อเป็นสื่อทางเลือกให้ผู้คนบนเกาะภูเก็ต โดยหวังว่าข่าวสารที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ...
The plight of the Muslim Rohingya ethnic group has been a chronic serious human rights problem. Some of the Rohingya fled religious and ethnic suppression in Myanmar to southern Thailand on boats....
คดี “ภูเก็ตหวาน” หรือคดีที่สำนักข่าว Phuketwan ถูกกองทัพเรือฟ้อง แสดงให้เห็นว่า “พ.ร.บ.คอมฯ” หรือ ที่ชื่อเต็มว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550...