1779 1899 1683 1129 1906 1349 1047 1164 1075 1440 1613 1668 1600 1837 1826 1045 1681 1322 1192 1461 1597 1070 1644 1850 1554 1268 1278 1695 1895 1595 1796 1324 1584 1841 1098 1875 1111 1340 1181 1475 1480 1903 1680 1637 1127 1293 1871 1400 1264 1232 1542 1057 1052 1409 1588 1969 1628 1828 1468 1881 1695 1519 1792 1020 1160 1418 1359 1356 1874 1644 1650 1530 1484 1584 1821 1547 1639 1081 1987 1486 1354 1849 1380 1123 1971 1715 1380 1898 1602 1816 1946 1939 1430 1015 1121 1562 1406 1188 1616 ศูนย์ปราบโกง | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ศูนย์ปราบโกง

เงียบสงบ ไม่ปรากฎความเคลื่อนไหว รายงานสถานการณ์ 5 ปี หลังรัฐประหาร ในจังหวัดเชียงใหม                               ...
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน นับเป็นฉบับที่ 2 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีการประกาศใช้ หลังการออกเสียงประชามติ เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการรัฐประหารสองฉบับสุดท้ายได้แก่...
“ถามว่าเราเป็นแกนนำไหม?...ก็ใช่ เพราะว่าเวลามีกิจกรรมอะไร เราจะเป็นคนคอยประสานงาน หารถให้ มันก็ทำให้เขา(ทหาร) เข้าใจได้ว่าเราเป็นแกนนำ ทั้งๆที่อาชีพของเราจริงๆ คือค้าขาย และทำไร่ทำนา”   พี่ “...
ตลอดระยะเวลาสามปีนับจากรัฐประหาร 57' จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้มข้นไม่แพ้กรุงเทพฯ มีข่าวจับกุมบุคคลจากเหตุทำกิจกรรมทางการเมืองหลายครั้ง...
  Period 22 May 2014 – 30 June 2016 June 2016 Number of individuals summoned 943 18 Arrests at peaceful demonstrations 245 21 Individuals prosecuted before military court...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 มิถุนายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมิถุนายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 943 18 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 245 21...