ภูเขียว

  6 สิงหาคม 2559 หนึ่งวันก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ภาพและชื่อของเด็กหนุ่มคนหนึ่งปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาในช่วงเย็น เขาถูกจับกุมและส่งเข้าห้องขังที่สถานีตำรวจภูธรภูเขียว จ.ชัยภูมิ...
ในเดือนสิงหาคม 2559 ปรากฏอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์การเมืองและประชาธิปไตย เมื่อร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารครั้งที่ 13...
    ก่อนลงประชามติเพียงหนึ่งวัน ‘จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา’ หรือ ‘ไผ่ ดาวดิน’ ก่อนผันตัวเป็นไผ่เอ็นดีเอ็มอีสาน นักศึกษาหนุ่มวัย 25 ปี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวศิน ในวัย 20 ปี...
The right to Freedom of Expression is one of the fundamental rights of all human beings that must be protected. Without Freedom of Expression, human beings cannot express themselves and it may cause...