กอล์ฟ เจ้าสาวหมาป่า

    The government of the National Council for Peace and Order (NCPO) issued an announcement No. 37/2014 that put civilians suspected of offences related to national security to be tried...
  ในยุครัฐบาล คสช. มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคงต้องถูกพิจารณาคดีที่ศาลทหาร ประกาศฉบับนี้ใช้มาเป็นเวลากว่าสองปี และถูกยกเลิกโดย คสช....
ในเดือนสิงหาคม 2559 ปรากฏอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์การเมืองและประชาธิปไตย เมื่อร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารครั้งที่ 13...
  Background to the Political Situation in Thailand   Long last political confilct   Thailand is a sovereign country ruled by democracy with the King as the Head of State. However,...