ทวิตเตอร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลจังหวัดพัทยามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวผู้ใช้ทวิตเตอร์ #นิรนาม @ssj_2475 แม้จะยื่นประกันตัวด้วยวงเงินสูงถึง 500,000 บาท โดยให้เหตุผลว่า...
 จากกรณีที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีนิรนาม หรือ #saveนิรนาม ถูกตำรวจเข้าจับกุมและควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่า...
การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นภารกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ดังจะเห็นได้จากการระบุไว้ในประกาศ คสช.ที่ 1/2557 ซึ่งออกมาในวันยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557...
ตามรายงานของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ในปัจจุบันมีประเทศที่มีพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเป็นประมุขของรัฐอยู่ 43 ประเทศ  ...