ต่างประเทศ

ในช่วงเวลาประมาณสิบปีที่ผ่านมา สถาบันศาลเข้ามามีบทบทในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในการเมืองไทยมากขึ้น เพราะท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง...
เรื่องโดย เจเชนดร้า คารุนาคาเร็น แปลโดย iLaw   การปราบปรามและจำกัดเสรีภาพการแสดงออก เกิดขึ้นในทุกประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความไม่พอใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆ...
by Jayshendra Karunakaren   This practice of the suppression of freedom of expression is applied in every country in Southeast Asia, where rising political dissatisfaction in every country has...
    นักข่าวท้องถิ่น ส่อ มอ ทุน (Soe Moe Tun) ในรัฐสะกาย (Sagaing) ประเทศพม่า ถูกฆาตกรรมขณะที่เขากำลังรายงานข่าวเรื่องการตัดไม้ผิดกฎหมายและลักลอบขนส่งไม้ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า...
  A local journalist, Soe Moe Tun, in the Sagaing district of Myanmar has been murdered while reporting on illegal logging and wood smuggling in the northwest of the country. He was part of the...