รายงานประจำปี 2559

การออกกฎหมายเป็นหนึ่งในผลงานที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภาคภูมิใจ ภายในเวลาเพียงสองปีห้าเดือน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่คสช.แต่งตั้งสามารถออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ไปแล้วอย่างน้อย 207...
ตลอดเวลากว่าสองปีเจ็ดเดือนที่ผ่านมา การบังคับใช้กฎหมาย ทั้งกฎหมายอาญา ประกาศ/คำสั่งคสช. รวมทั้งกฎหมายที่ออกใหม่ในปี 2559 อย่างพ.ร.บ.ประชามติฯ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้การแสดงออกของประชาชน...
  “อย่างน้อยได้แสดงให้โลกรู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับรัฐบาล”   การอ้างความชอบธรรมจากผลประชามติ   ค่ำคืนของวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559...
หมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝัน   การสร้างสรรค์ย่อมสิ้นแผ่นดินหมอง   กลัวน้ำตาไหลหลั่งดั่งน้ำนอง   ก็จะต้องเห็นแก่ตัวชั่วนิรันดร์   ท่อนเปิดหัวกวีบทเก่าจาก ยังดี วจีจันทร์...
หมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝัน   การสร้างสรรค์ย่อมสิ้นแผ่นดินหมอง   กลัวน้ำตาไหลหลั่งดั่งน้ำนอง   ก็จะต้องเห็นแก่ตัวชั่วนิรันดร์   ท่อนเปิดหัวกวีบทเก่าจาก ยังดี วจีจันทร์...
ปี 2559 เข้าสู่ปีที่สามภายใต้รัฐบาล คสช. ไอลอว์ขอนิยามว่าเป็นปีของ ความเงียบปัญหาและความขัดแย้งทางการเมืองยังปรากฏอยู่ในทุกส่วนของสังคม แต่เมื่อเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับรัฐบาล คสช....