ปิดปาก

  Click the names for more detail Latest update 31 December 2016       Table of charges under Computer Crime Act Section 14(1) to silence social movement   No....
  สามารถคลิกที่ชื่อคดี เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้   อัพเดทล่าสุด 31 ธันวาคม 2559     ตารางคดี "ปิดปาก" นักเคลื่อนไหว ด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1)   ลำดับ...