การฟ้องคดีปิดปาก

A major new study into the rise of SLAPP use in Thailand has been unveiled - with disturbing implications not just for the people being hit with these trumped-up legal charges which aim to silence...
รายงานการวิจัยฉบับใหม่ได้เปิดเผยจำนวนคดีการฟ้องปิดปากที่เพิ่มสูงขึ้นในไทย เป็นแนวโน้มที่น่ากังวลเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความพยายามปิดปากเฉพาะประชาชนที่ถูกฟ้องร้องเท่านั้น...
  Click the names for more detail Latest update 31 December 2016       Table of charges under Computer Crime Act Section 14(1) to silence social movement   No....
  สามารถคลิกที่ชื่อคดี เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้   อัพเดทล่าสุด 31 ธันวาคม 2559     ตารางคดี "ปิดปาก" นักเคลื่อนไหว ด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1)   ลำดับ...