แฮกเกอร์

  16 December 2016, the National Legislative Assembly (NLA) passed the amendment of Computer Crimes Act bill. There was a widespread opposition online. Numbers of internet users were upset by...
  16 ธันวาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ธันวาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนธันวาคม2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 - คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 589 1 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...