กิจกรรม

  Prohibition and intervention on public activities was what NCPO has been doing for the past 3 years. From iLaw’s database which has been collected since 2014 coup until 10 July 2017, there...
  ภาพรวมการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะยุคคสช. การปิดกั้นและแทรกแซงการจัดกิจกรรมสาธารณะเป็นสิ่งที่ คสช. ได้ทำตลอดสามปีที่ผ่านมา โดยจากข้อมูลที่ไอลอว์รวบรวมไว้จนถึงปัจจุบัน (10 กรกฎาคม2560)...
  Since 22 May 2014, iLaw has collected data on NCPO intervention in public activities. The information can be categorized by year as followings: 1. Table of Restriction and Intervention in...
    สถิติการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะล่าสุด (1 กันยายน 2561) ปี 2561 มีการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมรวม 29 งาน แบ่งเป็นการแทรกแซงจำนวน 8 งานและการปิดกั้นจำนวน 21 งานปี 2560...